2022

Σύστημα Γεωχωρικής Απεικόνισης Κοινωνικών Δομών

Μέσα σε ένα απλό περιβάλλον (UI), ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει όλες τις καταχωρημένες κοινωνικές δομές ή μέσω της χρήσης κριτηρίων αναζήτησης να περιορίσει τον αριθμό των αποτελεσμάτων. Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει είτε τον τύπο Δομής που τον ενδιαφέρει (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, Κέντρα Αποκατάστασης και Θεραπείας, Μονάδες Προστασίας Παιδιού, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Πιστοποιημένοι Φορείς μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί), είτε να κάνει αναζήτηση βάσει του ονόματος της Δομής, της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp