2019

Δράσεις πολιτισμού σε παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα, κλειστές δομές μακροχρόνιας φροντίδας, υγειονομικές μονάδες, ειδικά σχολεία 2019 (δεν ολοκληρώθηκε)

Αντικείμενο της Δράσης ήταν η διεξαγωγή είκοσι δωρεάν θεατρικών παραστάσεων για παιδιά – μέλη ευάλωτων ή/και ειδικών ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ενδεικτικοί χώροι διεξαγωγής των δωρεάν παραστάσεων ήταν τα ιδρύματα, τα ειδικά σχολεία, τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, οι προσφυγικοί καταυλισμοί κ.ά. Η Δράση δεν ολοκληρώθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp