2019

Έρευνα για την λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων στην Περιφέρεια Αττικής

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων το διάστημα από τον 05/2019-07/2019. Στόχοι της έρευνας ήταν:

  • H Καταγραφή, αποτύπωση, χαρτογράφηση και μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης οργάνωσης των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων
  • H Διερεύνηση ενδεχόμενων λειτουργικών & οργανωτικών προβλημάτων & δυσκολιών (υποστελέχωση, διαφοροποιήσεις κλπ.)
  • H Αξιοποίηση των στοιχείων για την ανάπτυξη εμπειρικά θεμελιωμένων προτάσεων με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση των εργασιών των Κοινωνικών Υπηρεσιών
Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp