2021

Επικαιροποίηση έρευνας στα Κέντρα Κοινότητας

Στόχος της έρευνας ήταν η αποτύπωση των απόψεων των συντονιστών των Κέντρων Κοινότητας (Διευρυμένων και χωρίς Παραρτήματα) της Περιφέρειας Αττικής και πιο συγκεκριμένα η καταγραφή, αποτύπωση, χαρτογράφηση και μελέτη της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας καθώς και η διερεύνηση ενδεχόμενων προβλημάτων & δυσκολιών κατά την διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp