2021

Έρευνα στα στελέχη των παραρτημάτων Ρομά στην Περιφέρεια Αττικής

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των στελεχών και εργαζομένων των Κέντρων Κοινότητας (με Παραρτήματα Ρομά) και η ανάδειξη χρήσιμων συμπερασμάτων, τόσο ως προς τη λειτουργία, όσο και ως προς τις ανάγκες για την περαιτέρω υποστήριξη των πληθυσμών Ρομά. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας επικεντρώθηκαν στο κατά πόσο καλύπτονται τα αιτήματα και οι ανάγκες των Ρομά, στην επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη συμβολή των στελεχών των Παραρτημάτων Ρομά στην επίτευξη των παραπάνω.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp