2023

Έρευνα στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τη «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης –Social Network Αττική», του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, εκπόνησαν έρευνα στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), της Περιφέρειας Αττικής.

Σκοπός της έρευνας, ήταν η διερεύνηση της οργάνωσης και λειτουργίας των ΣΥΔ και η καταγραφή των απόψεων τόσο των κηδεμόνων/ δικαστικών συμπαραστατών των ωφελούμενων που διαβιούν σε αυτές, όσο και των υπευθύνων λειτουργίας.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp