2023

Συνάντηση Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής- SN Αττική με το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ασπροπύργου

Στις 11 Δεκεμβρίου 2023 τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (κεντρική δομή & παράρτημα Ρομά) του Δήμου Ασπροπύργου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα στελέχη του ΚΚ εξέθεσαν ζητήματα λειτουργίας της Δομής, θέματα διασύνδεσης με φορείς και αναφέρθηκαν σε αποτελέσματα δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

Τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου παρουσίασαν τις έρευνες και τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης.

Παράλληλα παρουσιάστηκε το γεωχωρικό σύστημα κοινωνικών δομών ανά περιφερειακή ενότητα και δήμο, το οποίο περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Αττικής (https://pepa.attica.gov.gr/).

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp