2024

Επίσκεψη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικης-SN στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Στις  26-1-2024  τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN  επισκέφθηκαν το Κέντρο Κοινότητας  του δήμου Ηρακλείου.

Η συνάντηση ήταν άκρως εποικοδομητική, καθώς συζητήθηκαν θέματα ενημέρωσης για τα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας, ζητήματα παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, θέματα διασύνδεσης με φορείς,  προγραμματισμός νέων δράσεων καθώς και για άλλα θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Από τη πλευρά  του, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο παρουσίασε τη νέα του ιστοσελίδα https://pepa.attica.gov.gr στην οποία καταχωρούνται οι έρευνες και οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ παρουσιάστηκε και το γεωπληροφοριακό σύστημα κοινωνικών δομών.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp