2024

Συνάντηση δικτύωσης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής ένταξης Περιφέρειας Αττικής-  SN Αττική με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς.

Με την  επίσκεψη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής ένταξης της Περιφέρειας Αττικής- SN Αττική στο Κέντρο Κοινότητας του δήμου Κηφισιάς, στις 13 Φεβρουαρίου 2024, ολοκληρώθηκε ο κύκλος επαφών που είχαν τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου με τα Κέντρα Κοινότητας του Βορείου Τομέα Αττικής (βάσει του άρθρου 14 Ν.4445/2016)

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας και διασύνδεσης με τους φορείς, ενώ υπήρξε και έκθεση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι της τοπικής κοινωνίας.

Τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου παρουσίασαν τις έρευνες και τις δράσεις που έχουν υλοποιήσει καθώς και το γεωχωρικό σύστημα κοινωνικών δομών, τα οποία είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου. (https://pepa.attica.gov.gr/)

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp