2024

Επίσκεψη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική στο Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Πειραιά

Στις 20-2-2024 τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική επισκέφτηκαν το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΚΕΜ του δήμου Πειραιά.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, θέματα δικτύωσης και διασύνδεσης των πολιτών με φορείς, δράσεις που υλοποιεί το προαναφερθέν ΚΚ και γενικότερα ζητήματα κοινωνικής ένταξης σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμιακού συνόλου της περιοχής. Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο παρουσίασε την ιστοσελίδα του (https://pepa.attica.gov.gr/), όπου εμπεριέχονται οι έρευνες και δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης καθώς και το γεωπληροφοριακό σύστημα κοινωνικών δομών

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp