Μελέτες κι Ανοιχτά Δεδομένα

You are here:

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο των δράσεών του, πραγματοποιεί μελέτες, τα αποτελέσματα των οποίων συνιστούν πλούτο πληροφοριών και αποτελούν δεδομένα, η ανοιχτή διάθεση των οποίων, μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης ανοιχτών δεδομένων OpenData, προάγει τους σκοπούς της πολιτικής ανοιχτών δεδομένων.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

sqr021-col1