Σκοπός και Λειτουργία του

Το Παρατηρητήριο

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου αποσκοπεί στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλυγγύης, στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.ΓΠ.Σ του Εθνικού Μηχανισμού και στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

team-386673_1920
sqr012-col1
sqr012-col2
sqr031-col1
sqr031-col2

ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά Δελτία

  Κοινωνικές Υπηρεσίες - Δομές Κοινωνικής Φροντίδας και Ένταξης

  Πώς συμμετέχω;

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  Μπορείτε να συμμετέχετε στην πλατφόρμα με μία από τις παρακάτω επιλογές:

  Comments
  sqr031-col1
  sqr031-col2