29 Ιανουαρίου, 2024

Ενημέρωση για τη λειτουργία του πρώτου εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες με νεοπλασματικές ασθένειες.

Το Κέντρο Ημέρας Παιδιών, Εφήβων και Νέων Ενηλίκων με Νεοπλασματικές ασθένειες είναι η πρώτη εξειδικευμένη μονάδα ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας που προσφέρει: Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν δια ζώσης και…

Read article
Συνάντηση του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής- SN Αττική με το Κέντρο Κοινότητας δήμου Μεταμόρφωσης

Στις 23/1/24 τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης-SN Αττική πραγματοποίησαν ενημερωτική συνάντηση με τους εργαζόμενους του Κέντρου Κοινότητας του δήμου Μεταμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε παρουσίαση των…

Read article
Συνάντηση δικτύωσης Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής- SN Αττική με το Κέντρο Κοινότητας δήμου Πεντέλης

Τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης- SN Αττική πραγματοποίησαν στις 23/1/24 ενημερωτική συνάντηση με τους εργαζόμενους του Κέντρου Κοινότητας του δήμου Πεντέλης. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για λειτουργικά θέματα του…

Read article